Manifesto

Manifesto

Ekosistemin değerli paydaşları…

Şu anda kiminiz işyerlerinizde hayalinizi gerçekleştirmek için çabalıyorsunuz, kiminiz farklı şirketlerde bir gün hayaliniz için çalışacağınız günü bekliyorsunuz. Gençlerimiz üniversitelerde pırıl pırıl zekaları ve azimleriyle geleceğe doğru adımlar atıyor, kadınlarımız bir yandan çalışıp ev geçimine katkı sağlıyor, bir yandan da evlerinin düzenini sağlıyor.

Milyonlarca üniversite mezunu arkadaşlarımız ise her yeni güne iş bulma umuduyla başlıyor.

Girişimcilik ruhunu taşıyan her birey, zengin veya yoksul farketmeksizin hayallerini gerçekleştirmek için gerekli koşullarla buluşma hakkına sahiptir. 4 Next Unicorn Topluluğu olarak başlıca sorumluluğumuz; bu temel hakkı girişimci gençlere teslim etmek, tek tek her girişimcinin eşit koşullarda eşit imkanlara ulaşmasını temin etmektir.

Topluluğumuzun asıl sahibi girişimcilerdir, bizler girişimcilerin temsilcileriyiz. Ülkemizin her bölgesinde, her üniversitesinde, köylü, kentli, kadın, erkek her girişimcinin sözcüsüyüz.

Değerli iş insanları…

Son birkaç yılda yaşanan ve yeni düzen olarak adlandırılan değişimler, tüm dünya girişimcileri için bazı sonuçlar doğurmuştur. Fiziksel hayatın kısıtlanması insanların evlerinden dünyaya açılmasına imkan vermekte; özellikle genç girişimciler yeni fikirler yeni bakış açılarıyla tanışmaktadır. Globalleşmenin hızlanması ile birlikte farklı kültürler bir potada eriyip küreselleşmekte, insanlar giderek dünya vatandaşı haline gelmektedir.

Diğer taraftan nakit akışının daralması ve sermayeye erişimin zorlaşması bu sürecin bir başka sonucudur. Küreselleşen dünyada girişimciler acımasız bir rekabetin içerisine itilmiş, bu rekabet ortamında ayakta kalmanın bir aracı olarak girişimlere yapılan yatırımlar sürekli geriler ve sınıflandırılır hale gelmiştir. Motivasyon, başlangıç adımları gibi kavramlar unutulmuş; yerlerini komisyonlara ve ayrıştırmalara bırakmıştır. Küreselleşmenin ve değişen dünyanın bu sonucu, girişimcilerimizin kaderi olmamalıdır.

Değerli arkadaşlarım, bizler 4 Next Unicorn’u sınıfların ve zümrelerin dışına çıkarıp, girişimcilerimiz ve yatırımcılarımızla birlikte el ele yürümek, birlikte hayal kurup birlikte geliştirmek ve tüm bunları paylaşarak elde etmek azim ve kararlılığındayız. Girişimcilik Ekosistemi’ni yeniden inşaa etmek, girişimcilerimizin işlerini huzurlu yapmasını sağlamak, atılacak tüm adımları girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın yararına göre şekillendirmek topluluğumuzun en temel görevidir.

Ülkemizi, girişimcilik, finans, bilim, kültür ve sanatta dünya ülkeleri arasında lider konuma ulaştırana kadar yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

Sizlerle birlikte, ülkemizi gençlerimiz için umutlu yarınlara ulaştırmak dileğiyle hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Erhan Bacaksız

4 Next Unicorn Topluluk Başkanı